1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci  „Żołnierzy Wyklętych”

        Starania o nadanie wyjątkowego charakteru świętu, które miało upamiętnić szczególnych bohaterów rozpoczął Prezydent RP – Lech Kaczyński. Jego zdaniem Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

        Uchwalenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest formą uczczenia Ich walki i ofiary, ale także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL i ciszy po 1989 roku.

        3 lutego 2011r. Prezydent RP – Bronisław Komorowski podpisał  Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

        W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” — bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu — stanowi się, co następuje:

Art. 1. Dzień 1 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

        Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce pamiętali o Niezłomnych. Na lekcjach historii zgłębiali Ich biografie, co zaowocowało wykonaniem prac przybliżających losy Żołnierzy Wyklętych.

 

Aleksandra_Bartosiewicz Wyklęci

Dawid_Wawer Wyklęci 

Julia_Prożych Wyklęci

Piotr_Szczepaniak Wyklęci

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”