GWIAZDA MOCY

Cztery są moce i cztery drużyny

Lecz jedna załoga i jeden jest cel

Uśpione marzenia w swych sercach budzimy

Więc patrz w stronę marzeń i tak trzymaj ster 

Słowami powyższej szanty autorstwa Szymona Grzelaka uczniowie klas 6, 7a, 7b i 7c rozpoczęli dwudniowe spotkanie profilaktyczne. Gwiazda Mocy autorstwa Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej zabrała naszych uczniów w rejs. Cztery drużyny Steru, Kotwicy, Wiosła i Koła Ratunkowego odkrywały swoje moce i uczyły się, jak pokonywać trudności.

Steruj na marzenia! – kieruj się w stronę wyznaczonego celu, marzenia, obserwuj kierunek i miej odwagę podążać do celu.

Dzięki tej przenośni uczniowie dowiedzieli się, jak ważne jest obranie w życiu celu, dążenie do realizacji marzeń, ocena sytuacji i odwaga w pokonywaniu trudności.
Ćwicz – nie zniechęcaj się! – miej moc działania, bądź wytrwały, ćwicz hart ducha i ciała, wierz w siebie, zauważaj i przezwyciężaj NSN – Najmniejsze Sygnały Niebezpieczeństwa.

Metafora wiosła uświadomiła, jak ważne są ćwiczenia cech i umiejętności, wyrabianie dobrych nawyków, ciągły rozwój i podnoszenie się po porażkach.

Buduj łańcuch dobra! – pomagaj i nie bój się prosić o pomoc, wysyłaj NSD – Najmniejsze Sygnały Dobra.

Tak jak rzucone tonącemu koło ratunkowe, tak wyciągnięta do kogoś dłoń, może pomóc, uratować życie, zmotywować do działania. Utrwalenie w uczniach tak ważnej potrzeby pomocy i siły pomagania było niezwykle ważne. Bądź niezłomny! – miej zasady, bądź wierny swojemu kodeksowi moralnemu.

Kotwica symbolizuje niezłomność, wewnętrzną moc, którą dają zasady, wiara. Uczniowie dokonywali autorefleksji. Czy moje zasady szanują innych? Czy są oparte na prawdzie? Czy moje działania nie są dla kogoś szkodliwe? Czy mogę być obrońcą?

Każda powyższa moc została doposażona o właściwe instrumenty – Lornetka – umiejętność rozpoznawania dobra i zła, Radar – ocena ważności, Noktowizor – odróżnienie prawdy od fałszu, Sonar – oszacowanie własnych możliwości: da się/ nie da się.

Szósto- i siódmoklasiści praktycznie doskonalili każdą moc. Pomagali w rozwiązaniu problemów Darii, Kingi, Adama i Pawła. Dzięki licznym ćwiczeniom integrowali się, wykazywali mocnymi stronami, rozwijali wiarę w siebie.

Mamy nadzieję, że uzyskane podczas spotkań umiejętności będą wzrastać w naszych uczniach, dodawać im sił, motywować, pomagać w chwilach zwątpienia.

GWIAZDA MOCY
Skip to content