Informacja dotycząca rekrutacji

W związku z przedłużeniem ograniczenia działalności szkół do 10 kwietnia br. wnioski rekrutacyjne do klas pierwszych proszę wysyłać do końca marca pocztą elektroniczną jako skan lub zdjęcie podpisanych dokumentów na adres szkoły : michalowka.edu@pro.onet.pl

Nie dopuszcza się przesyłania wniosków w formacie Word.

Oryginały dokumentów rodzice muszą zachować i dostarczyć po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Agnieszka Szczypek

Informacja dotycząca rekrutacji