Projekt „Budowa bazy ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”

Przed naszą szkołą zostało zamontowanych siedem urządzeń edukacyjnych. Wybrane do ścieżki elementy infrastruktury  stanowią idealne miejsca nauki,  wypoczynku. Uczniowie zyskali możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że staną się ludźmi odpowiedzialnymi za stan środowiska, w którym żyją i  pracują.

Urządzenia będą wykorzystywane na zajęciach i stanowić będą doskonałe uzupełnienie zaplecza dydaktycznego dla młodych odkrywców przyrody. Lekcje prowadzone w kontakcie z przyrodą i ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwią przyswajanie  wiedzy w sposób niekonwencjonalny. Pozwolą poznać gatunki ziół, a także zwierząt, ptaków i owadów. Ugruntują wiedzę w zakresie segregacji odpadów.

Urządzenia te pozyskaliśmy dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50 000 zł), Gminie Garwolin (15 000 zł) oraz naszej Radzie Rodziców (2100 zł).

Serdecznie dziękujemy !!!!

Projekt „Budowa bazy ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”