Projekt „ Dobrze Cię widzieć”

Uczniowie klasy 2b na zajęciach 4 marca 2019 roku realizowali projekt „ Dobrze Cię widzieć”    w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży. Uczniowie po obejrzeniu krótkich filmów instruktażowych uczestniczyli w rozmowie dotyczącej prawidłowego poruszania się w ruchu ulicznym ze szczególną uwagą na odpowiedni strój. Dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe i wraz z wychowawcą udały się na pobliskie przejście dla pieszych, aby przypomnieć zasady prawidłowego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Podstawowym elementem każdego okrycia wierzchniego oraz plecaka powinny być odblaski. To one umożliwiają dostrzeżenie najmłodszych w warunkach niedostatecznej widoczności, co często chroni przed potrąceniem przez samochód. Troska o bezpieczeństwo dzieci na drogach powinna prowadzić do kształtowania takich nawyków i zachowań wśród dzieci, aby w przyszłości, jako młodzi ludzie potrafili bezpiecznie i mądrze uczestniczyć w ruchu drogowym.

Grażyna Błażejczyk

 

 

 

 

 

 

Projekt „ Dobrze Cię widzieć”