Rekrutacja

Komisja rekrutacyjna zweryfikowała wnioski, które wpłynęły do szkoły. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozytywnie.

Podział na klasy ogłoszony zostanie pod koniec czerwca.

 

 

Z poważaniem

Agnieszka Szczypek

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Orła Białego w Michałówce

Rekrutacja