Świat Roślin Owadożernych

Projekt „Świat Roślin Owadożernych” skierowany był do uczniów klas 1-8. Celem projektu było między innymi poszerzenie wiadomości  dzieci i młodzieży o roślinach owadożernych oraz rozwijanie talentów artystycznych.

Po serii zajęć i quizów przygotowanych przez uczennice klasy 8b, uczniowie naszej szkoły   wykonywali prace plastyczne zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego konkursu. Wpłynęło 37 prac przestrzennych i płaskich, wykonanych różnorodnymi technikami. Początkowo rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu miało nastąpić w czerwcu b.r. Ze względu na pandemię koronawirusa organizatorzy dokonali zmian w regulaminie
i rozstrzygnięcie konkursu wraz z towarzyszącym festiwalem roślin przesunięto na rok 2021.

Organizatorzy przedsięwzięcia: Bożena Urbańska, Jadwiga Byks.

Świat Roślin Owadożernych