Szkolne obchody Światowego Dnia Wody z PAH

Szkolne obchody Światowego Dnia Wody z PAH w SP im. Orła Białego w Michałówce

W dniach 15-22.03 2021r. nasza Szkoła przystąpiła do akcji Światowy Dzień Wody. W ramach tej akcji zostały przeprowadzone zajęcia online z wykorzystaniem materiałów PAH:
Lekcja przyrody kl.4a i 4b- Do czego potrzebna jest nam woda? Zasady jej właściwego wykorzystania ( Agnieszka Wawrzyniak)
Lekcja geografii kl. 5a- Zmiany klimatyczne a dostęp do wody. Co ty możesz z tym zrobić? (Agnieszka Wawrzyniak)
Lekcja geografii kl. 6a, 6b i 6c- Jak państwa Europy gospodarują zasobami wody w kontekście zmian klimatycznych? (Agnieszka Wawrzyniak)
Lekcja geografii kl. 7a- Woda w kryzysie klimatycznym. Oszczędzanie wody to za mało! ( Agnieszka Wawrzyniak)
Lekcja biologii kl. 7b i 7c- Woda w kryzysie klimatycznym (Jadwiga Byks)
Lekcja chemii kl.8a i 8b- Woda wirtualna (Jadwiga Byks)

Do akcji włączyli się również wychowawcy (Paulina Jaworska- kl.4a, Anna Kuszpit- Całka- kl.5a, Agnieszka Wawrzyniak- kl.6a, Katarzyna Flisek- kl.6c), którzy wspólnie z uczniami omawiali ważne zagadnienia na temat dostępności wody na kuli ziemskiej dla wszystkich ludzi oraz sposobów jej właściwego gospodarowania. Poruszane były aspekty społeczne i etyczne tego problemu.
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej również zaangażowali się w działania. Kodowanie z wodą, puzzle i obieg wody w przyrodzie to działania uczniów klasy 3b pod okiem wychowawcy p. Bożeny Urbańskiej.
Na Facebooku szkolnym zostały umieszczone informacje o akcji oraz materiały do wykorzystania przez uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
Podsumowaniem tygodniowych działań był udział uczniów w ogólnoszkolnym quizie: klasy 5-6 „Woda w kryzysie klimatycznym” oraz klasy 7-8 „Woda globalnym wyzwaniem” przeprowadzonym przez organizatorów akcji p. Jadwigę Byks i Agnieszkę Wawrzyniak w formie zdalnej na platformie Quizizz.
Uczniowie naszej szkoły z zapałem uczestniczyli we wszystkich działaniach.
Wspólnie zrobiliśmy dużo szumu wokół wody!!!

Jadwiga Byks
Agnieszka Wawrzyniak

Szkolne obchody Światowego Dnia Wody z PAH