Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Uczniowie naszej szkoły brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Jego celem było podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach,
  • kształtowanie partnerskich zachowań  wobec innych uczestników ruchu,
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej,
  • popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji  i sportu,
  • inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej miał charakter wieloetapowy. W eliminacjach szkolnych, które odbyły się w dniu 1 kwietnia 2019r. zwyciężyli: Jakub Wąsik kl. VIb, Piotr Talar kl. VIa,  Julia Karczmarczyk kl. VIIa. Drużyna składająca się z tych uczniów reprezentowała naszą szkołę  w eliminacjach gminnych, które odbyły się 5 kwietnia 2019r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Rębkowskiej.  Uczestnicy eliminacji gminnych rozwiązywali testy teoretyczne oraz wykonywali zadania praktyczne – jazda rowerem po torze sprawnościowym. Nasza drużyna zajęła III miejsce otrzymując pamiątkowy puchar oraz dyplomy i medale.  Gratulujemy!

Koordynator turnieju – Stanisław Poświata

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym