„Uczymy Dzieci Programować”- III edycja Ogólnopolskiego Programu. Pierwszy sukces.

Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych technologii bez wątpienia podnosi atrakcyjność i efektywność zajęć.  Uczniowie klasy I b od trzech miesięcy uczestniczą w Ogólnopolskim Programie „Uczymy Dzieci Programować”.  Zadania w programie wykonywane są z wykorzystaniem robotów edukacyjnych – Ozobotów i tabletów oraz offline- bez użycia sprzętu komputerowego, wykorzystując maty do kodowania. Podczas „Tygodnia z technologią” wykorzystywaliśmy wirtualną matę, kody QR i technologię AR.

Za realizację wyzwania, które udokumentowaliśmy „krok po kroku”, uczniowie klasy Ib otrzymali nagrodę rzeczową od organizatora programu.

Jesteśmy w połowie programu, który obejmuje 14 etapów. Nasze zadania włączane  są do codziennych aktywności podczas zajęć.

Wychowawca klasy I b- Bożena Urbańska

„Uczymy Dzieci Programować”- III edycja Ogólnopolskiego Programu. Pierwszy sukces.