PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19