SPRAWOZDANIE Z AKCJI EDUKACYJNEJ SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2023

W terminie od 18-22 września uczniowie i nauczyciele wychowawcy uczestniczyli w corocznej, już 30 akcji Sprzątania Świata, pod hasłem „Sprzątanie świata łączy ludzi!”

Uczniowie lasy 1-3, tradycyjnie wzięli udział w sprzątaniu terenów szkolnych i sąsiadujących ze szkołą, pod opieką wychowawczyń.

Uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w projekcie edukacyjnym przygotowanym dla poszczególnych klas przez organizatorki szkolnej akcji, podczas lekcji z wychowawcą.

Celem projektu było: wzbudzenie troski o nasze środowisko i uzmysłowienie uczniom, że mają faktyczny wpływ na jego stan.

Oczekiwanymi efektami są:

  • Aktywny udział w zadaniach
  • Korzystanie z technik informacyjnych
  • Spontaniczny i zaangażowany udział w zajęciach
  • Wykorzystanie tablic multimedialnych, telefonów komórkowych, zasobów interaktywnych do wspólnej klasowej edukacji i zabawy.

Dla uczniów klas 4, inspirującym do zastanowienia się nad postawami sprzyjającymi trosce o środowisko, był wiersz   „Czy to nasze?”

Uczniowie klas 5 uczestniczyli w „eko-zabawach – chodzę jak rak, mam plecy jak kot…!” Była to zabawa łącząca aktywność ruchową z elementami nauki o chronionych zwierzętach Polski.

Uczniowie klas 6, 7  i 8 zgłębili tajniki zagadnień, od których zależy życie na Ziemi, poprzez korzystanie z materiałów opracowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Lasy Państwowe, we współpracy z instytucjami europejskimi  i firmami krajowymi, zaangażowanymi w działania na rzecz środowiska, pod hasłem „Nie powiemy Ci jak być Eko – ODKRYJ TO SAMODZIELNIE!”.

Zdjęcia pokazują przebieg i zaangażowanie społeczności szkolnej – za które dziękują organizatorki Akcji – J.Byks i A.Wawrzyniak

 

 


 

SPRAWOZDANIE Z AKCJI EDUKACYJNEJ SPRZĄTANIE ŚWIATA-POLSKA 2023
Skip to content