Bez kategorii

Projekt „Budowa bazy ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”

Projekt „Budowa bazy ekologicznej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce”

Przed naszą szkołą zostało zamontowanych siedem urządzeń edukacyjnych. Wybrane do ścieżki elementy infrastruktury  stanowią idealne miejsca nauki,  wypoczynku. Uczniowie zyskali możliwość nabycia wiedzy i umiejętności, które sprawią, że staną się ludźmi odpowiedzialnymi za stan środowiska, w którym żyją i  pracują.

„Tydzień ulgi”

„Tydzień ulgi”

Nasza szkoła zgłosiła się do akcji organizowanej przez Instytut Psychologii UJ „Tydzień ulgi”. Akcja ta ma na celu wsparcie powracających do szkół. Czas nauki zdalnej był szczególnie trudny. Dlatego chcemy  podarować  młodzieży tydzień bez sprawdzianów i zadań domowych. „Wszystko to