Author: Stanisław Poświata

Podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego pod hasłem „ZADANIE MIESIĄCA”

W roku szkolnym 2018/19 odbył się konkurs informatyczny pod nazwą „Zadanie miesiąca”. Był on przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. Jego celem było: rozwijanie algorytmicznego myślenia, kształtowanie wyobraźni, wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji