APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA

We wtorek 30 kwietnia o godzinie 9:50 na holu głównym szkoły odbył się uroczysty apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Poczet sztandarowy wprowadził sztandar Szkoły Podstawowej im. Orła Białego, a zebrani odśpiewali hymn państwowy. Następnie uczniowie klas ósmych pod kierunkiem pań Anny Czarneckiej i Anny Kuszpit-Całki przedstawili wiersze przeplatane narracją o tematyce patriotycznej. Zebrani uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze wydarzenia i nazwiska związane z przypadającym na 3 maja świętem oraz postulaty, jakie zapisano w pierwszej polskiej konstytucji. Pani dyrektor Agnieszka Szczypek przypomniała, jak ważne dla narodu polskiego było uchwalenie konstytucji oraz jakie wydarzenia nastąpiły później. Pani Dyrektor odniosła się również do idei dnia 1 maja – Święta Pracy oraz 2 maja – Święta Flagi, zachęcając wszystkich do wywieszenia flagi przy swoim domu. Następnie pod komendą pana Dariusza Zielińskiego wyprowadzono sztandar i uczniowie wraz z nauczycielami rozeszli się do klas.

APEL Z OKAZJI ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA