Podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego pod hasłem „ZADANIE MIESIĄCA”

W roku szkolnym 2018/19 odbył się konkurs informatyczny pod nazwą „Zadanie miesiąca”. Był on przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII. Jego celem było:

  • rozwijanie algorytmicznego myślenia,
  • kształtowanie wyobraźni,
  • wdrażanie do systematycznej i wytrwałej pracy,
  • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz nowoczesnych technik komunikacji.

Zadaniem uczniów było wykonanie ośmiu zadań z zakresu programowania w języku Logo oraz programowania z wykorzystaniem środowiska Scratch. Konkurs realizowany był od października 2018 r. do maja 2019r. Na każdy miesiąc zaplanowane było inne zadanie projektowe.

W konkursie wzięło udział 14 uczniów. Zwycięzcami zostali:

  • w kategorii klas IV-VI

II miejsce –  Piotr Talar kl. VIA, Jakub Wąsik kl. VIb

  • w kategorii klas VII-VIII

I miejsce –  Marcin Szopa, Karol Poświata kl. VIIIb

  • wyróżnienia:

Magdalena Majewska kl. VIIIa

Rafał Piesiewicz kl. VIIIa

Na zwycięzców czekają ciekawe  nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.

Koordynator konkursu – Stanisław Poświata

Podsumowanie szkolnego konkursu informatycznego pod hasłem „ZADANIE MIESIĄCA”