Powrót do czytania 

 Program Powrót do czytania był realizowany w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Michałówce w klasach 1-6 w okresie od połowy marca do połowy maja (dwa miesiące). Dostosowany został do warunków nauczania stacjonarnego. Program powstał po to, aby zachęcić uczniów do korzystania z biblioteki, z powrotem zainteresować ich książką, obudzić nawyki czytelnicze. Zamysł programu obejmował działania etapami w poszczególnych grupach uczniów lub klasach.

W marcu i kwietniu odbyły się lekcje biblioteczne w klasach 4, 5 i 7. Ich tematyka dotyczyła budowy książki, podziału literatury i katalogowania.

Uczniowie klas 4 wzięli udział w wyzwaniu czytelniczym. Trwało ono przez ok. dwa miesiące i polegało na wypożyczaniu książek o różnej tematyce, co było zaznaczane na specjalnych kartach. Przez ten czas czwartoklasiści przeczytali łacznie:4a – 27 książek, 4b – 46 książek, 4c – 22 książki. Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś zwycięzcy wyzwania (kl.4b) nagrodę dla klasy.

Uczniowie klas 1 byli zachęcani do czytania książek dostosowanych do ich wieku, z dużym drukiem i treścią o różnym stopniu trudności. W marcu, kwietniu i maju przeczytali: 1a – 96 książek, 1b – 103 książki.

Dla dzieci korzystających ze świetlicy organizowano głośne czytanie, podczas którego słuchający odznaczali się dużą kulturą osobistą. Myślę, że nasze spotkania mogły mieć wpływ na czytelnictwo, gdyż pierwszo- i drugoklasiści zajmują pierwsze 4 miejsca w klasowym rankingu czytelniczym.

Szczególnym zainteresowaniem wśród starszych uczniów cieszyła się akcja Zaczytaj się…Oceniam/Polecam książkę.

Łącznie przez czas trwania programu Powrót do czytania uczniowie wypożyczyli 568 książek. Biblioteka była miejscem odwiedzanym często i chętnie. Z rozmów z czytelnikami wynika, że po okresie wzmożonego korzystania z komputera (nauki zdalnej) z większą ochotą sięgają po książkę.

 

Powrót do czytania 
Skip to content