Warcaby – rozwijanie wszechstronnych zdolności u dzieci

Jedną z form rozwijania zdolności dzieci w klasie 2b są treningi warcabowe.  Dzięki tej popularnej grze planszowej uczniowie na zajęciach przede wszystkim rozwijają umiejętność myślenia strategicznego i logicznego, przestrzegania zasad i reguł, rozwijają koncentrację, dyscyplinę,  odpowiednią rywalizację powiązaną z umiejętnością radzenia sobie z wygraną i porażką, cierpliwość, samodzielność  w podejmowaniu decyzji, trenują pamięć i uczą gry fair-play. Uczniowie  zdają sobie sprawę z tego, że dzięki regularnym treningom mogą osiągać sukcesy. Warcaby zostały zakupione dzięki wsparciu Rady Rodziców.

Grażyna Błażejczyk

Warcaby – rozwijanie wszechstronnych zdolności u dzieci