Wspomnienie z nadania szkole imienia

Uczniowie i nauczyciele, którzy przychodzą do biblioteki bardzo często oglądają szkolne kroniki. Dużym zainteresowaniem cieszą się dawne fotografie oraz album z fotograficzną relacją z nadania naszej szkole imienia. To ważne wydarzenie miało miejsce 12 maja 2011r., więc w tym roku obchodzimy jego dziewiątą rocznicę.

Wyleć, wyleć orle młody,

Ponad ziemię, ponad grody,

Wyleć śmiało i wysoko 

Przytoczone powyżej słowa Wincentego Pola stały się 12 maja 2011r. hasłem i mottem wszystkich zgromadzonych na uroczystości nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Michałówce. Po specjalnie przygotowanej na ten dzień i wygłoszonej przez księdza proboszcza Jerzego Janowskiego podczas mszy świętej homilii nastąpiło bardzo wzruszające przekazanie sztandaru. Poczet rodziców, złożony z ówczesnej trójki Rady Rodziców, wręczył sztandar panu dyrektorowi Marcelemu Tomaszkowi, wyrażając swoje uznanie i dumę. Następnie poczet sztandarowy uczniów – Maria Kowalska, Tomasz Puszkiel, Wiktoria Mucha – odebrał sztandar od pana Dyrektora, zobowiązując się do sumiennego wypełniania swoich obowiązków i godnego reprezentowania szkoły. Po mszy wszyscy ruszyli w uroczystym pochodzie do szkoły. Dumny przemarsz pocztów sztandarowych, zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów wzbudził podziw oraz zachwyt mieszkańców Miętnego i Michałówki. Po dotarciu do szkoły i powitaniu wszystkich gości przez komitet powitalny (panią Annę Czajkę – Popińską, pana Stefana Kiczko oraz uczniów klas III gimnazjum) ówczesny Przewodniczący Rady Gminy Garwolin pan Jerzy Szewczyk odczytał akt nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej w Michałówce i wyraził dumę z wyboru patrona, gdyż „Orzeł Biały jako symbol państwa ma charakter ponadczasowy i mieści w sobie przeogromne wartości kształcące i wychowawcze”.

– Nadanie imienia jest nobilitacją dla naszej placówki – zaczął swoje przemówienie pan dyrektor Marceli Tomaszek – Jesteśmy przekonani, że Orzeł Biały będzie prawdziwym przewodnikiem dla naszych uczniów, dla nas – nauczycielem, jak być dobrym patriotą.

Po tych słowach nastąpiła prezentacja sztandaru wykonanego przez panią Hannę Moszczyńską. Wygląd sztandaru powstał w oparciu o prace konkursowe trzech uczennic naszego Zespołu Szkół – Katarzyny Wirtek, Natalii Wiśniewskiej i Olgi Jacak. Uczniowie mogą go podziwiać podczas wszystkich ważnych uroczystości szkolnych w asyście pocztu, a w zwykłe dni w specjalnej gablocie.

Zaproszeni goście złożyli wszystkim serdeczne życzenia i wyrazili słowa uznania z wyboru patrona. W ich przemówieniach powtarzały się tak ważne słowa jak: patriotyzm, duma, rodzina, przynależność, nadzieja, rozwój. Po przemówieniach pan Dyrektor wręczył pamiątkowe dyplomy i statuetki „Kapituły Orlego Gniazda” osobom, które zawsze w znacznym stopniu angażowały się w funkcjonowanie naszej szkoły. Na zakończenie części oficjalnej wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali nowy hymn szkoły „Gniazdo” (do słów wiersza Doroty Lisieckiej – Gary muzykę napisał pan Andrzej Ostolski, który uczył w naszej szkole muzyki).

Niezwykle wzruszająca była część artystyczna, która składała się z dwóch części. Uczniowie klasy V pod kierunkiem pani Ewy Czajki i pani Joanny Tomaszek przypomnieli historię początków Polski inscenizując legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Zaś uczniowie klasy II, przygotowani przez panią Beatę Leszko, zaprezentowali montaż muzyczno – taneczny, który symbolizował wykluwanie się małych orląt.

Ostatni punkt uroczystości miał miejsce na holu głównym szkoły, gdzie ówczesny Wójt Gminy Garwolin pan Tomasz Łysiak oraz Dyrektor szkoły odsłonili wspólnie pamiątkową tablicę z wizerunkiem orła i nazwą szkoły, którą wykonał pan Jakub Kałaska.

Uroczystość prowadzili pani wicedyrektor Agnieszka Szczypek i pan Dariusz Zieliński, zaś przepiękne dekoracje wykonały panie Jadwiga Byks i Hanna Kujda.

Zdjęcia autorstwa pani Anny Piotrowskiej-Pyry oraz uczennic naszej szkoły.

Dzień nadania imienia naszej szkole trwale zapisał się w pamięci wszystkich uczestników. Jest jedną z najważniejszych kart historii naszej placówki.

Wspomnienie z nadania szkole imienia